benefit-plus.cz icon

Meníme pohľad ľudí na seba i na svet

LeadINcenter

Transformácia spočíva v zmene myslenia a postojov, na základe čoho sme schopní zmeniť aj svoje správanie. Prostredníctvom nášho vlastného unikátneho konceptu pomáhame našim klientom dosahovať trvalé zmeny vedúce k väčšej spokojnosti v pracovnom i v osobnom živote.

Po získaní schopnosti pozrieť sa na danú situáciu, seba i druhých z rôznych uhlov pohľadu, je dôležité tieto zmeny prenášať do každodenného života. Náš prístup a všetky naše aktivity sledujú práve tento zámer, preto s našimi klientmi pracujeme systematicky, dlhodobo a hĺbkovo.

Ponúkame transformačné programy, v ktorých sú integrované reálne skúsenosti z oblasti biznisu, modernej psychológie a neurovedy. Ich súčasťou sú pravidelné stretnutia s množstvom praktických techník, cvičení a rôznorodých prístupov, ktoré vedú naši skúsení programoví lídri, bývalí manažéri z medzinárodných firiem a top manažment prostredia, ktorí nie sú len teoretici, ale skutočne žijú transformáciou vo svojich životoch.


Poskytovateľ
LeadINcenter

Grösslingová 51
811 08 Bratislava
Zobraziť na mape

leadincenter.com
coordination@leadincenter.com
Objednať v cafetérii