benefit-plus.cz icon

Vruborez sa považuje za základnú rezbársku techniku, ktorá naučí prácu s drevom a základným rezbárskym náradím – nožíkom. Rezbársky nôž je pri výučbe základným rezbárskym nástrojom pre pochopenie vlastností dreva a smeru rezania vzhľadom na letorasty, ale i pre základy bezpečnej drevorezby.

Podstatou rezbárskej techniky vruborezu, sú trojuholníkové klinové zárezy zoradené jeden za druhým tak, že tvoria línie. Charakter výzdoby je geometrický. V tradičnom ľudovom rezbárstve sa najčastejšie uplatňoval na stropných trámoch, piestoch, mangľoch, prasliciach…

Na online kurze rezbárstva si prejdeme geometriu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ľudovej tvorby. Kreslenie a základné vzory drevorezby, po ktorých sa môžete veselo pustiť do tvorenia.


Typ platby
Objednávkou v aplikácii Benefit Plus
Objednať v cafetérii