Poukážky Vzdelávanie Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitriansky kraj Prešovský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj

Online kurz rezbástva

Do dielne

Vruborez sa považuje za základnú rezbársku techniku, ktorá naučí prácu s drevom a základným rezbárskym náradím – nožíkom. Rezbársky nôž je pri výučbe základným rezbárskym nástrojom pre pochopenie vlastností dreva a smeru rezania vzhľadom na letorasty, ale i pre základy bezpečnej drevorezby.

Podstatou rezbárskej techniky vruborezu, sú trojuholníkové klinové zárezy zoradené jeden za druhým tak, že tvoria línie. Charakter výzdoby je geometrický. V tradičnom ľudovom rezbárstve sa najčastejšie uplatňoval na stropných trámoch, piestoch, mangľoch, prasliciach…

Na online kurze rezbárstva si prejdeme geometriu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ľudovej tvorby. Kreslenie a základné vzory drevorezby, po ktorých sa môžete veselo pustiť do tvorenia.


Typ platby
Objednávkou v aplikácii Benefit Plus
Objednať v cafetérii