benefit-plus.cz icon

Pupočníková krv pomáha vo svete i na Slovensku

Cord Blood Centre Bratislava

Pupočníková krv má obrovský potenciál v regeneratívnej medicíne, ktorá sa zaoberá obnovou (regeneráciou) poškodených tkanív a orgánov. Momentálne prebiehajú stovky klinických štúdií, v ktorých je skúmaný potenciál pupočníkovej krvi aj pri iných ochoreniach, mimo tradičného rozsahu hematológie a onkológie, akými sú napríklad detská mozgová obrna, poškodenie mozgu pri narodení, strata sluchu u detí a pod. 

Odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty sa uskutočňuje bezprostredne po pôrode dieťaťa a vykonáva ho pôrodník. Samotný odber je úplne bezpečný a bezbolestný tak pre novorodenca ako aj pre mamičku. Novorodenec je počas odberu už v starostlivosti detského lekára alebo sestry.


Odobraná pupočníková krv, tkanivo pupočníka a placenty sa spracúvajú v špecializovanom laboratóriu Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, ktoré je držiteľom všetkých potrebných povolení Ministerstva zdravotníctva SR. Spracovateľské laboratóriá podliehajú veľmi prísnym bezpečnostným a hygienickým opatreniam.

Poskytovateľ
Cord Blood Centre Bratislava

Gallayova 1956/11
841 02 Bratislava
Zobraziť na mape

www.cordbloodcenter.sk/
+421 800 11 12 33
info@cordbloodcenter.sk
Typ platby
objednávkou v aplikácii Benefit Plus
Objednať v aplikácii