Jedinečný obsah rozvíja deti od tých najmenších až po tie, ktoré už čítajú resp. sa učia cudzí jazyk. A to všetko aj samostatne, bez prítomnosti rodiča. Aby dieťa v budúcnosti čítalo knihy, musí si ich obľúbiť. Geniuso rozvíja vzťah detí ku knihám od ranného detstva. Hravou formou podnecuje deti k rozprávaniu a správnej výslovnosti ako aj rozvíja ich aktívnu slovnú zásobu, preto sa hovoriace knihy Geniuso používajú v mnohých logopedických poradniach.

Viacjazyčné knihy zo série OBJAVKOVO ako aj učebnice angličtiny CLICK sú skvelou pomôckou pre deti, ktoré chcú porozumieť hovorenému slovu ako aj mať správnu výslovnosť od prvého kontaktu s novými slovíčkami. Knihy nahovorili osoby, pre ktoré je príslušný cudzí jazyk materinský. Hovoriace knihy Geniuso rozvíjajú schopnosť sústrediť sa na riešenie konkrétnych úloh. Úlohy sú cielene spracované pre rozširovanie vedomostí detí v určenom veku. Knihy formou hry vťahujú deti do hľadania odpovedí založených na logike a pozornosti. V hovoriacich knihách Geniuso deti spájajú vizuálnu informáciu s tým, čo počujú. Rozvíjajú si tak audiovizuálnu pamäť, trénujú pozornosť a v neposlednom rade i obrazotvornosť.

Prikladanie pera na rôzne veľké ikony a obrázky zlepšuje koordináciu rúk na základe zrakového vnemu ako aj jemnú motoriku malých detí. Ocenia to najmä predškoláci a prváci na základných školách pri písaní. Hovoriace knihy Geniuso nesvietia a neblikajú, napriek tomu si ich deti rýchlo obľúbia. Stačí im ich ponúknuť ako zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času.

Poskytovateľ
Hovoriace knihy Geniuso

Klemensova 15
811 09 Bratislava
Zobraziť na mape

www.geniuso.sk
objednavky@geniuso.sk
Typ platby
objednávkou v aplikácii Benefit Plus
Objednajte v eshope

Podobné benefity