Učíme dievčatá ľúbiť IT

Aj Ty v IT

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012. V dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3% - 5% z celkového počtu študentov týchto škôl. Ich počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jednej ruky. Často sme tiež počúvali informácie o chýbajúcich IT odborníkoch a samostatnou kapitolou boli (a stále sú) aj chýbajúce ženy v IT sektore. My sme sa rozhodli to zmeniť, a tak teraz čítate o projekte Aj Ty v IT. 

Podporujeme a motivujeme dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore.

Poskytovateľ
Aj Ty v IT

Ilkovičová 2
842 16 Bratislava
Zobraziť na mape

www.ajtyvit.sk
+421 949 875 764
info@ajtyvit.sk
Typ platby
objednávkou v aplikácii Benefit Plus
Objednať v cafetérii