benefit-plus.cz icon

Vzdelávajte sa v oblasti informačných technológií!

GOPAS SR

Microsoft 365 – Teams [MSTEAMS], Košice, Bratislava, online
Cena 125 EUR
SPOLUPRÁCA - týmto jedným slovom by sme mohli definovať aplikáciu MS Teams. V dnešnej dobe, kedy rastú nároky na tímovú spoluprácu, komunikáciu, zdieľanie dát, informácií, súborov. Žijeme v dobe, kedy nás technológie oslobodili od nutnosti tráviť všetok čas v kancelárii pri pracovnom stole, ale stále častejšie pracujeme v teréne či z domova.

Často je tiež potrebné zísť sa na schôdzi s kolegami z iného mesta či dokonca inej krajiny. V takej dobe potrebujeme nástroj, ktorý zaistí efektívnu komunikáciu, zdieľanie dát a spoluprácu a to všetko na diaľku, s možnosťou využívať najrôznejšie druhy zariadení a v zabezpečenom režime, aby nedochádzalo k úniku informácií. Microsoft 365 je presne takou platformou a jej hlavným komunikačným nástrojom je práve aplikácia MS Teams. Na našom kurze sa účastníci naučia efektívne a prehľadne pracovať s týmto mocným nástrojom a využívať ho k tímovej spolupráci.

Python I - úvod do programovania, Košice, Bratislava, online
Cena 750 EUR
Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť základom moderného, elegantného a vysoko efektívneho jazyka Python. Počas tohto kurzu sa naučíte základné vlastnosti jazyka, používať funkcie a dátové štruktúry a základy objektovo orientovaného programovania v jazyku Python.

Kurz je určený pre začínajúcich vývojárov, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Python. Skúsení vývojári, ktorí chcú začať s Pythonom môžu zvážiť priamo pokročilý kurz jazyka PYTHON_ADV, kde si na začiatku stručne zrekapitulujú základy a následne preberú pokročilejšie témy.

Network Security – Hacking v praxi, Košice, Bratislava, online
Cena 1 050 EUR
Toto školenie hackingu vás zoznámi so základnými nástrojmi a princípmi, ktoré sa používajú pre útoky a penetračné testovanie.

Kurz vám umožní do detailu pochopiť a vyskúšať si metódy, pomocou ktorých sa vykonávajú útoky na naše počítačové siete a serverové systémy z vnútornej časti siete a pri útokoch Man-in-the-Middle proti klientom mimo vnútornú sieť. Účastníci si vyskúšajú radu techník ako na Windows platforme, tak aj na Linuxe. Náš výnimočný kurz Network Security - Hacking v praxi Vám umožní do detailu pochopiť a vyskúšať si metódy, pomocou ktorých sa vykonávajú útoky na naše počítačové siete a serverové systémy. V priebehu kurzu si postupne vysvetlíme a vyskúšame všetko, čo potrebujete poznať na obranu proti technikám na mapovanie prostredí napádaných firiem, skenovanie sieťového prostredia, ARP Poisioning, ukladanie a prenos hesiel v sieti a metódy na ich zachytávanie a prelamovanie pomocou CPU, GPU a distribuovaného útoku. V nasledujúcej časti kurzu preberáme slabiny bezdrôtových sietí, kde si vysvetlíme jednotlivé druhy prevádzky vo WiFi sieťach a máte možnosť prakticky si vyskúšať monitorovanie WiFi sietí i techniky generovania sieťovej prevádzky pomocou WiFi Injection, odpájanie klientov v sieti, zachytávanie prevádzky v monitorovacom móde a prelamovanie hesiel do WEP a WPA sietí. V záverečnej časti kurzu si precvičíme napádanie počítačových systémov pomocou obávanej exploitácie služieb a tiež si ukážeme hlavný cieľ dnešných hacking útokov, kde si vyskúšate ovládanie vlastného botnetu. Ukážeme si tiež pokročilé útoky Man in the Middle, ktoré sa dnes používajú na elimináciu zabezpečenia HTTPS a spôsoby skrývania informácií.

Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom aj slovenskom trhu. Jej odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Aj napriek tomu, že pôsobí na pomerne malom trhu, patrí GOPAS k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.

Používanie výpočtovej techniky sa stalo samozrejmou súčasťou pracovných činností vo všetkých organizáciách. Počítačová gramotnosť je považovaná za nevyhnutný predpoklad efektívneho využívania všetkých možností, ktoré nám počítače ponúkajú. Základnou formou vzdelávania v oblasti výpočtovej techniky je účasť na kurzoch sprevádzaná precvičovaním v praxi. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku vzdelávacieho procesu je potrebné správne zvoliť typy a počty kurzov, ktorými musí pracovník prejsť, aby dosiahol požadovanú úroveň znalostí a skúseností nutných na vykonávanie svojej funkcie. Účasť na kurzoch je náročná ako z časového, tak aj z finančného hľadiska. Pre minimalizáciu nákladov na dosiahnutie cieľového stavu je potrebné vychádzať z predchádzajúcich znalostí a skúseností pracovníkov, stanoviť optimálne poradie kurzov a po ich absolvovaní overiť úroveň dosiahnutého vzdelania.

IT školiace stredisko GOPAS SR za týmto účelom ponúka svojim klientom spoluprácu pri vytvorení komplexných systémov vzdelávania na mieru, ktoré sa stávajú jedným zo strategických modulov efektívneho riadenia ľudských zdrojov.


Poskytovateľ
GOPAS SR

Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava
Zobraziť na mape

www.gopas.sk
+421 248 282 701 +421 248 282 702
info@gopas.sk
Typ platby
objednávkou v aplikácii Benefit Plus
Objednať iný variant

Podobné benefity